digital signage al retail

Digital Signage: Oportunitats per al retail

El digital signage ha esdevingut un potent canal de comunicació que permet connectar amb els clients de forma ràpida i efectiva. No obstant, abans de considerar les oportunitats que ens dóna el digital signage, és recomanable entendre la importància de l’estratègia de comunicació, la qualitat dels continguts, i el tipus d’engagement que es vol aconseguir amb els clients.

Com a eina de comunicació en el punt de venda, les funcionalitats de senyalització digital es poden traduir en diverses estratègies de marca:

  • És un canal corporatiu per a la marca, amb el propòsit principal d’informar els clients.
  • També funciona com a canal de venda on l’objectiu principal és informar sobre ofertes i promocions especials de productes o serveis, influint en les decisions de compra dels clients.
  • A més, es pot afegir contingut d’entreteniment, per tal de cridar l’atenció dels clients, a la vegada que es pot combinar amb una mica de contingut de la marca.
  • Finalment, el contingut interactiu permet una interacció entre l’empresa i els clients, informant sobre productes i serveis, descobrint la marca o generant participació a les xarxes socials.

Cadascuna d’aquestes estratègies, o una combinació d’elles, permeten desenvolupar una estratègia de comunicació completa en el punt de venda per influir en el procés de compra del client. D’acord amb els resultats del Mass Merchants Study del 2014 per POPAI, el 82% de les decisions de compra es prenen al punt de venda. Per aquest motiu, la instal·lació de senyalització digital al punt de venda per tal de millorar l’experiència de compra, augmentar la fidelització del client cap a la marca i el temps dedicat al punt de venda, donarà com a resultat, la majoria de vegades, en un augment de les vendes.

A més de les oportunitats relacionades amb la comunicació de la senyalització digital, també hi ha diversos avantatges respecte a les eines de comunicació tradicionals, com els cartells estàtics. Sense voler elaborar una llista completa, alguns avantatges importants són la flexibilitat per actualitzar els continguts de forma remota, podent tenir un seguiment proper dels continguts visualitzats. O la possibilitat de segmentar l’objectiu, adaptant els continguts als interessos demogràfics, ubicacions o idiomes. Un altre avantatge molt important és la possibilitat que els clients actualitzin els continguts de manera instantània, informant sobre notícies d’última hora o qualsevol contingut del seu interès.

La senyalització digital és una gran oportunitat per atreure clients al retail i augmentar les vendes, alhora que es projecta una imatge de marca moderna adaptada a les noves tecnologies.

SHARE
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin